SØG PÅ SIDEN

Parlamentet godkender de nye udbudsdirektiver

Onsdag, 15 januar 2014

EU Parlamentet har i dag, den 15. januar 2014, stemt og godkendt de nye udbudsdirektiver.

Parlamentet og Rådet blev allerede enige om indholdet af direktiverne i juni 2013, men først i dag har Parlamentet endelig godkendt indholdet som det foreligger i juli 2013 udgaven. Rådet skal fortsat godkende den endelige direktivtekst, hvilket formentlig vil ske på et af rådsmøderne den 20 eller 21. februar 2014. Herefter vil medlemsstaterne have en implementeringsfrist på 24 måneder efter ikrafttrædelsen af direktivet (dvs. på tyvendedagen efter offentliggørelse af direktivet i EU-tidende, jf. triolog forslaget artikel 95).

Direktivteksterne kan findes på Parlamentets hjemmeside via dette link

Udbudslov.dk 

 

Kontakt Info

Carina Risvig Hamer
Lektor, Juridisk Institut,
Syddansk Universitet
Telefon: 23717973​
carh@sam.sdu.dk