Klagenævnsloven


Klagenævnsloven, (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016) indeholder regler om håndhævelse af udbudsreglerne og Klagenævnet for Udbud. 

Baggrundsmateriale til klagenævnsloven

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud offentligør kendelser på deres hjemmeside.  

For en detaljeret gennemgang af klagenævnslovens enkelte bestemmelser, se Carina Risvig Hamer "lov om håndhævelse af udbudsreglerne med kommentarer", Djøf forlag 2015.Udbudslov.dk 

 

Kontakt Info

Carina Risvig Hamer
Lektor, Juridisk Institut,
Syddansk Universitet
Telefon: 23717973​
carh@sam.sdu.dk