SØG PÅ SIDEN

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Forsyningsvirksomhedsdirektivet er implementeret ved bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 , forsyningsvirksomhedsbekendtgørelsen.


Baggrund

Kommissionen offentliggjorde sammen med et forslag til nyt udbudsdirektiv ligeledes et forslag om ændring af forsyningsvirksomhedsdirektivet samt et helt nyt direktiv forslag om koncessioner.
Forsyningsvirksomhedsdirektivet regulerer som bekendt indgåelse af kontrakter for organer, der udøver aktivitet inden for vand-, energi-, transport- eller postsektoren.
Store dele af indholdet af forsyningsvirksomhedsdirektivet er identisk med udbudsdirektivet. Dette gælder fx bestemmelserne vedrørende fremme af elektronisk udbud, modernisering af procedurerne, livscyklusomkostninger, mærker, inhouse og ændringer af kontrakt. 
Kommissionen har udarbejdet et non-paper om de særlige emner, der er relevant alene for Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Non-paper fra Kommissionen om Forsyning 26. juni 2012

I Rådsarbejdsgruppen blev der afholdt 4 møder om Forsyningsvirksomhedsdirektivet. De bestemmelser, der er identiske med udbudsdirektivet blev rettet til tilsvarende i forsyningsvirksomhedsdirektivet.
Rådets generelle indstilling fra 20 december 2012.

Dokumenter fra Parlamentet kan findes her.

Udbudslov.dk 

 

Kontakt Info

Carina Risvig Hamer
Lektor, Juridisk Institut,
Syddansk Universitet
Telefon: 23717973​
carh@sam.sdu.dk